top of page
Dus rød splæt.png

VærsågodCamp

om Værsågodcamp

I samarbeid med Per Christian Ellefsen, Nordic Black Theatre og Norsk Skuespillersenter har Værsågod invitert til

VærsågodCamp - en skuespillerworkshop i Italia to år på rad. 

 

I en liten fjellandsby i Italia jobbet 12 skuespillere sammen i fem dager.  De bodde i vakre omgivelser med urgammel historikk, ble servert alle måltider og jobbet tett sammen som gruppe var med på å legge forholdene til rette for et dypdykk i egen kunstnerisk utvikling.

 

I Triora fikk deltakerne fordype seg uforstyrret fra hverdagens plikter. Erfaringen med å leve og jobbe isolert fra omverdenen er at det faglige arbeidet blir grundig, konsentrert og effektivt. Hver deltaker tok med seg sitt eget prosjekt. Det kunne være en monolog eller en egen skrevet tekst som skal utvikles i løpet av workshopen.

 

I masterclassen med Per Christian Ellefsen var det overordnede temaet vi skulle ta for oss «Frilansskuespillerens utfordringer og muligheter». Ellefsen har etter mange år som skuespiller både ved institusjonsteatre og i det frie feltet opparbeidet seg erfaringer han ønsket å dele med neste generasjon skuespillere. Frilansskuespilleren er i en stadig mer utfordrende posisjon: Konkurransen er stor, utdanningsmulighetene flere, og man har i større grad ansvar for å administrere egen karriere.

Deltakere 2018

INnhold

Deltakerne jobbet praktisk og effektivt, individuelt og i gruppe på forskjellige steder i og rundt fjellandsbyen Triora. Målet var at deltakerne fikk verktøy som er nyttige i en skuespillers hverdag.

 

I løpet av workshopen skulle det jobbes med ulike skuespillerrelaterte utfordringer:

- Hvordan håndtere nerver og vanskelige instruktører

- Møtet med en tekst

- Kropp og stemme

- Hvordan sikre egen utvikling

- Sette egen verdi/lønn

- Hvordan generere arbeid til seg selv

 

Workshopen ble avsluttet med en visning i Oslo tidlig førstkommende høst.

«Det å jobbe så tett med en så profilert og erfaren skuespiller som Per Christian Ellefsen, har vært utrolig lærerikt og inspirerende! Jeg gleder meg til å ta med meg alt jeg har lært hjem til Norge.»

 

Tilbakemeldingene etter den første VærsågodCampen viste at skuespillerne ikke bare hadde stort personlig og kunstnerisk utbytte, men også at de ble kjent med kolleger og knyttet kontakt for fremtidige samarbeid. 

«Omgivelsene vi jobbet i var veldig inspirerende på flere plan. Det var mange sanseinntrykk og man fokuserte på en annen måte enn i Norge. Vi jobbet tett på hverandre, noe som førte til at vi ble godt kjent og trygge raskt! Jeg har fått venner og samarbeidspartnere for livet.»

Bilder 2017

bottom of page